the Art of Energy Mechanics

Welkom op de website van de vereniging ‘ the Art of Energy Mechanics ‘, een vereniging ter bevordering van de verspreiding van de theoretische kennis en praktische toepassing van Tao ( Dao ) Yin, Tai Chi Chuan ( Taiji Quan ) en Pa Kua Chang ( Bagua Zhang ).

 

Tao Yin ( Dao Yin ) is de traditionele Chinese term voor oefeningen die erop gericht zijn, met bewuste aandacht, de ademhalings- en lichaamsenergie ( Chi of Qi ) door het gehele lichaam te begeleiden en te sturen. Oefeningen die door taoïstische meesters werden ontwikkeld en beoefend ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid en spiritualiteit. Tegenwoordig zijn deze oefeningen bekend als Chi Kung ( Qigong ) en Nei Kung ( Neigong ), en bij het grote publiek voornamelijk bekend middels populaire moderne systemen zoals bijvoorbeeld Tai Chi Tao ( Taiji Dao ) of Chi Neng Chi Kung ( Qi Neng Qigong ). Dergelijke systemen zijn samengestelde, verkorte en vereenvoudigde weergaven van de traditionele Chinese Dao Yin oefeningenreeksen die in de lessen van de vereniging ‘ the Art of Energy Mechanics ‘ worden beoefend. Zoals bijvoorbeeld de Acht Brokaten ( Ba Duan Jin ), de Spier en Pees Versterkende Oefeningen ( Yi Jin Jing ), de Vijf Spelende / Boksende Dieren ( Wu Qin Xi ), de Dantien Qigong ( Mantak Chia ), de Ji Ben Qigong en de Draken Dao Yin Neigong ( Damo Mitchell ). In de traditionele Chinese Tao Yin oefeningenreeksen wordt er, naast het beoefenen van de lichamelijke oefeningen, tevens aandacht besteed aan meditatietechnieken en ademhalingstechnieken. Doelstellingen van de Chinese Dao Yin oefeningenreeksen zijn, in eerste instantie; het bewust en gericht versterken, ontspannen en openen van de structuur van het geraamte, de fascia en de spieren, zodat het bloed ( het transportmiddel van voedingsstoffen, zuurstof, afvalstoffen ) en de ademhalings- en lichaamsenergie ( qi ) zo optimaal mogelijk door het lichaam kunnen stromen, en in tweede instantie; het bewust ervaren en gebruik maken van de eenheid van lichaam, bewustzijn en ademhaling, zowel in stilstand als in beweging, zodat uiteindelijk energetische eenheid van zijn ( individueel en kosmisch ) gerealiseerd kan worden, middels regulatie zonder bewuste regulering ( Wu Tiao Shen ).

 

Taiji Quan ( Tai Chi Chuan ) en Bagua Zhang ( Pa Kua Chang of 8 Trigrammen Palm ) zijn in China zeer bekende, doch als gevolg van de ‘ verwesterlijking van de Chinese samenleving ‘, helaas in steeds mindere mate beoefende interne zelfverdedigingskunsten ( Wushu, ‘ het stoppen van het gebruik van wapens ‘ ). Beide systemen gaan uit van het ontwikkelen en gebruik maken van interne energie ( Nei Kung of Neigong ), zowel voor medicinale ( preventief en herstellend/genezend ) als voor martiale ( zelfverdedigende ) doeleinden, en zijn dan ook een logische verdieping en voortzetting van Dao Yin. In  de ‘ harde of externe ‘ stijlen ( Wei Dan, zoals veel Shaolin stijlen ) ligt de nadruk op het ontwikkelen van en gebruik maken van lokale spiersnelheid en spierkracht ( li ). In de ‘ zachte of interne ‘ stijlen ( Nei Dan, zoals Taiji Quan en Bagua Zhang ) ligt de nadruk op het ontwikkelen van en gebruik maken van lichaamsenergie en lichaamskracht ( meestal omschreven als qi-li ). Veel interne stijl meesters  omschrijven dit verschil als volgt; ‘ ik tref je niet met mijn vuist, maar met mijn gehele lichaam ‘. Met behulp van de Zijden Spinnen Oefeningen, of het Wikkelen van Energie ( Chann Si Kung of Chann Si Gong ), het Vorm Lopen ( Tao Lu ), en het trainen van het toepassen van Martiale Technieken ( Wushu ) wordt het ontdekken, ontwikkelen en kunnen gebruiken van de lichaamsenergie- en kracht ( Jin ) getraind. " Jin is geworteld in de voeten, wordt versterkt door de benen, gecontroleerd door de heupen, verder versterkt door de rug en uiteindelijk tot uitdrukking gebracht door de handen ". " Zonder spiralen en golven is er geen Jin, zonder Jin kan er geen sprake zijn van interne martiale kunsten “ ( George Xu, 36 Hua Shan Cirkel Bewegingen ).

 

In de hierna volgende webpagina’s worden al deze onderwerpen uitgebreid en diepgaand besproken ( zie de menu- en submenuknoppen bovenaan deze pagina ). Dit is echter een langdurig project. Het uitwerken en uitschrijven van al deze onderwerpen vergt veel energie en tijd. Energie en tijd die voor een belangrijk deel in beslag worden genomen door het voorbereiden en verzorgen van de lessen en het opbouwen van persoonlijke nei gong en jin. Met andere woorden, naast het ontwikkelen van persoonlijke Gong Fu ( ‘ vaardigheid verkregen door energie en tijd ‘ ) op het gebied van de interne martiale kunsten, moet ook deze website nog heel wat kung fu ontwikkelen op het gebied van interne en martiale teksten ( vandaar de in eerbied buigende monnik, ‘ wordt aan gewerkt ! ‘).

 

Belangstellenden kunnen ten alle tijden voor elke cursus een gratis introductieles volgen. Gaarne van te voren aanmelden via 06-13971382 of via e-mail ( cursus - contact ).

Op mijn Youtube Kanaal vindt u een aantal video's, waarop Dao Yin oefeningen ( Dantien Qigong en de Draken Dao Yin Neigong ), een Wikkelen van Energie oefening ( Taiji Yin Yang Symbool ) en Hand Vorm oefeningen ( 8 en 108 vorm Taiji Quan ) worden gedemonstreerd.